Kemijska analiza meda

Kemijska analiza meda

Ekološki pčelarim već 14 godina. U to vrijeme bilo je puno ekoloških pčelara u našoj zemlji, razlog je bio jednostavan: postojali su novčani Državni poticaji dvostruko veći po košnici nego kod konvencionalnih pčelara. A bili su i duplo veći i od strane Lokalne samouprave, u pojedinim gradovima. Kako su se poticaji smanjivali i konačno se izjednačili sa konvencionalnim pčelarima, tako su sa scene nestajali ekološki pčelari. Očito je što je pojedinim „ekološkim pčelarima“ bio motiv.

Iako su bili primamljivi, nisam ušao u ekološko pčelarstvo radi velikih poticaja, već jedino iz razloga da ja, moja obitelj i vjerni potrošači naših proizvoda koristimo med bez kemijskih primjesa.

Pčelarim stacionarno sa 50 ekoloških košnica, ekološki pčelinjak mi je smješten na ekološkom čistom prostoru odobrenom od Nadzorne stanice - Kontrolnog tijela. Nastojim što je više moguće ekološki pčelariti, pa i ako se nađe neka greška nastojim da se ista ne ponovi. Imam uspjeha nekada manje nekada više i podnosim sve teškoće i nedaće koje prate zadnjih godina sve pčelare.

Nije mi baš čisto i jasno da svi poljoprivrednici, t.j. kompletna ekološka poljoprivredna proizvodnja ima novčane poticaje, samo nema pčelarstvo. Ne samo da nema ekološko pčelarstvo nego ih nema niti konvencionalno pčelarstvo. Zapravo postoji Nacionalni program za pčelarstvo, samo je pitanje dali svi pčelari mogu koristiti mjere Nacionalnog programa. No on je ponuđen svim pčelarima, ali ima i onih pčelara koji ga iz opravdanih ili neopravdanih razloga ne koriste. Kako naši dužnosnici tumače Direktive EU nije mi poznato, ali u nekim zemljama ekološki pčelari su dodatno novčano stimulirani te ih naravno u tim zemljama ima puno više nego u našoj zemlji.

Ministarstvo Poljoprivrede je donosilo nekoliko kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja od 2002 godine do danas u kojima je bilo zacrtano: porast ekološke poljoprivrede pa tako i ekoloških pčelara. Govorilo se o postocima 4, 5, 6 %, pa čak i do 10 %. Ono što imamo danas su 32 ekološka pčelara sa oko 2000 ekoloških košnica (podaci za 2014 godinu).

Bez obzira na sve teškoće pčelari koji shvate da je štetno liječiti pčele sa kemijskim lijekovima prijeći će u ekološko pčelarstvo. Ali nije niti bitno da prijeđu u ekološko pčelarstvo, bitno je da svoje pčele liječe ekološkim lijekovima, što je od prije 14 godina veliki pomak, jer u zadnje vrijeme mnogi kolege konvencionalni pčelari koriste ekološke lijekove na bazi kiselina i timola. Kada bi bila veća podrška HPS-a kroz predavanja bilo bi još i više pčelara koji bi ostavili kemijske lijekove. Od nadležnih organa, HPS-a i Poljoprivredne komore nisam još doživio predavanje o uporabi i primjeni ekoloških lijekova u pčelarstvu. Predlažem da pronađu načina kako održati predavanje u svim udrugama pčelara na temu ekološko pčelarstvo. Samo jedno predavanje u nekoliko zadnjih godina na temu ekološkog pčelarstva održano je u Gudovcu, održao ga je ekološki pčelar iz Italije, o svojim iskustvima.

Moje mišljenje je da u proteklih 14 godina nitko nije ozbiljno podržao ekološko pčelarstvo. Naši predavači stidljivo usput spomenu u jednoj rečenici ekološke lijekove protiv varoe. Konvencionalni pčelari tvrde da se ne može ekološki pčelariti sa većim brojem košnica i ne može se varoa držati pod kontrolom što nije opravdanje. Namjerno sam sudjelovao i inzistirao da nam u posjetu prije nekoliko godina dođu nekoliko ekoloških pčelara iz Francuske koji su imali od 50 do 500 ekoloških košnica. Na predavanjima koja su održali kod nas iznijeli su svoja iskustva: o načinu pčelarenja, borbi protiv varoe i plasmanu svojih proizvoda. Oni svoje proizvode plasiraju preko zadruge, a naši pčelari ne prihvaćaju zadruge jer su one „komunističke“. Kod nas su se ekološki pčelari organizirali u Udrugu ekoloških pčelara, čiji sam i ja član, ali koja ne radi ništa. Po meni trebamo osnovati Zadrugu u koju trebamo investirati kapital i imati stalno zaposlene ljude ili barem jednog čovjeka za početak, tek tada možemo govoriti o ozbiljnom plasmanu ekološkog meda, na domaćem i stranom tržištu.

Konvencionalni pčelari tvrde da ekološki lijekovi protiv varoe nisu učinkoviti, prema mojem iskustvu, ali i iskustvu vrhunskih svjetskih pčelara oni su učinkoviti isto kao i kemijski lijekovi, a neki autori tvrde da su ekološki lijekovi i učinkovitiji.

Tvrdnja pčelara da je sama primjena ekoloških lijekova komplicirana, pa ja ne znam što bih rekao imali kakve razlike u postavljanju štapića kemijskog lijeka ili na primjer ekološkog lijeka na bazi timola.

Tvrdnja konvencionalnih pčelara da nema nikakve razlike između ekološkog i konvencionalnog meda, pa i nema, ali razlika će se pokazati na kemijskoj analizi. Dokle god naši pčelari ne shvate kakvu štetu čine sebi i potrošačima uporabom kemijskih lijekova, neće ih ostaviti. Ja mislim da mi pčelari imamo veliku sreću jer su već pronađena, modelirana i odobrena ekološka sredstva za borbu protiv varoe. Većina naših pčelara ne žele tu šansu iskoristiti. Prema poslovici ako nešto ne želiš napraviti - nađeš opravdanje - ako želiš naći ćeš načina to napraviti. Ne želim ulaziti u nagađanja što se momentalno dešava u našem susjedstvu, ali znam da je štetno po njihove pčelare. Nisam nadležan da govorim o tome da je možda i kod nas ista ili slična situacija, ali mi je poznato da istih spornih lijekova ima nažalost i kod nas.

U mnogim zemljama EU na zahtjev potrošača, i ne samo na njihov zahtjev, već i Direktive EU nalažu vršenje kemijskih analiza. Naša zemlja je članica EU i vjerojatno će i naš med ekološki i konvencionalni ići na kemijsku analizu pa ovaj moj članak neka posluži kao priprema svim pčelarima, a naročito onim koji kemijski liječe više puta sa istim kemijskim lijekom ili liječe sa više kemijskih lijekova u istoj sezoni. No niti to nas neće opametiti dokle god ne shvatimo štetnost kemije na pčelarstvo, i dok ne primjenimo sva moguća sredstva protiv nametnute kemije.

U prilogu je Kemijska analiza meda od kestena sa ekološkog pčelinjaka iz kontinentalnog dijela naše zemlje, a moja je želja da med iz cijele Hrvatske imao ovakve rezultate kemijske analize.


 
Nalazite se ovdje: Home Članci Kemijska analiza meda